Warunki przyznawania kredytu preferencyjnego

Aby ubiegać się o dofinansowanie do odsetek kredytu mieszkaniowego należy spełnić szeregu istotnych warunków. Zaciągnąć kredyt preferencyjny na mieszkanie mogą jedynie osoby pozostające w związkach małżeńskich. Osoby samotne nie mogą otrzymać dofinansowania do odsetek. Jedynym wyjątkiem są Ci, którzy samotnie wychowują dzieci. Pary żyjące w związkach nieformalnych nie mają prawa do ubiegania się o kredyt preferencyjny.

Należy zaznaczyć, że kredyt preferencyjne udzielane są wyłącznie w złotówkach. Kredyty walutowe dotąd kusiły niskim oprocentowaniem. Jednak rosnąca ciągle marża czyni je obecnie mało atrakcyjnymi. Dlatego w ostatnich miesiącach wzrosła popularność kredytów preferencyjnych a drastycznie spadły kredyty w walutach obcych. Każdego tygodnia kolejne banki wycofują się z ich udzielania.

Ważnym warunkiem otrzymana kredytu jest wielkość mieszkania, które zamierzamy zakupuić oraz jegoo cena. W ustawie regulującej warunki programu rodzina na swoim mamy ściśle określone zasady do wielkości i kosztów mieszkania, które musimy spełnić jeśli chcemy otzrymać mieszkanie z dofinansowaniem. Należy mieć także na uwadze, że dofinansowanie do kredytu udzielane jest na okres 8 lat, a po tym okresie rata spłaty kredytu znacznie wzrośnie. Pamiętać należy, że w dniu podpisania umowy kredytobiorca nie może być właścicielem żadnej nieruchomości. Jeśli wcześniej posiadaliśmy mieszkanie należy sprzedać je tuż przed podpisaniem umowy.